SÜİT PLATFORMU

Sürdürülebilir Kentler için İleri Teknolojiler Platformu (SÜİT), akıllı şehirlerin altyapısı için yeşil mutabakat ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun yeni teknolojiler geliştirmeyi ve bu teknolojilerin hazırlık seviyelerini yükselterek Türkiye’nin hızla gelişen akıllı şehir sektörünün yenilikçi ürün geliştirme ve ihracat potansiyelini artırmayı hedeflemektedir.

SÜİT Platformu’nun vizyonu, akıllı şehirlerin altyapısı için gereken yeni teknolojileri insan odaklı ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmektir. Bu teknolojik gelişmelerin her birinin toplum tarafından kabul görecek ve yaygın olarak kullanılacak ürünlere dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

Kısa SÜİT Tanıtım Videosu:

SÜİT 2022-2025 Araştırma Programı kapsamında, aşağıdaki projeler yürütülmektedir:

P1

P1: Yeni Nesil Ölçeklenebilir Nesnelerin Interneti için Enerji-etkin ve Veri Tazeliğini Optimize Eden Haberleşme Teknolojileri (Fresh-IoT)

Proje Yürütücüsü: Elif Uysal

Kurum/Kuruluş(lar): ODTÜ (Lider), Işık Üniversitesi, ESOGÜ

P2

P2: Bağlantılı Mobilite için İleri Haberleşme Teknolojileri Geliştirme Projesi (U-COM)

Proje Yürütücüsü: Filiz Şahin

Proje Müdürü: Elif Tay

Kurum/Kuruluş(lar): Ulak Haberleşme

P3

P3: İç Mekan Optik Haberleşme ve Enerji Nötr FV-IoT Düğümleri için İleri Teknolojiler (LiFi FV-IoT)

Proje Yürütücüsü: Onur Keskin

Kurum/Kuruluş(lar): Işık Üniversitesi (Lider), ODTÜ-GÜNAM

P4

P4: İleri IoT Düğüm Tasarımları (Yeni-IoT)

Proje Yürütücüsü: İlhan Kaya

Kurum/Kuruluş(lar): VESTEL Electronics

P5

P5: Akıllı Şehir Unsurları ve Akıllı Araçlarla Güvenli Ulaşım Projesi

Proje Yürütücüleri: Ahmet Saracoğlu, Serdar Gedik

Kurum/Kuruluş(lar): Kuartis (Lider), ODTÜ

P6

P6: Elektrikli Araç Filoları için Otonom Yönetim Sistemi Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü: Ahmet Yazıcı

Kurum/Kuruluş(lar): ESOGÜ

P7

P7: Güneş Enerjisi Sistemleri ve Elektrikli Araç Filoları için Dağıtım Yönetim Sistemiyle Entegre Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü: Murat Göl

Kurum/Kuruluş(lar): ODTÜ-GÜNAM

P8

P8: Akıllı Bina Teknolojileri

Proje Yürütücüsü: İpek Gürsel Dino

Kurum/Kuruluş(lar): ODTÜ (Lider), JeoIT

P9

P9: Döngüsel Ekonomi (Circular Economy) için Mekansal Veri Analitiği ve IoT Süreç Entegrasyonu Teknolojisi

Proje Yürütücüsü: Yavuz Eren

Kurum/Kuruluş(lar): JeoIT (Lider), ODTÜ

P10

P10: Biyokütleden Biyoenerji Üretimi için Tam Otomasyonlu Biyoelektrokimyasal Sistem Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü: Yasemin Dilşad Yılmazel Tokel

Kurum/Kuruluş(lar): ODTÜ

P11

P11: Su Ekosistemlerinin Etkin Yönetimi İçin Yeni Nesil Akıllı ve Bütünleşik Gözlem Sistemleri

Proje Yürütücüsü: Meryem Beklioğlu

Kurum/Kuruluş(lar): ODTÜ

SP

SP: Araştırma Programının Toplumsal Etkisi

Proje Yürütücüsü: Anlı Ataöv

Kurum/Kuruluş(lar): ODTÜ

SÜİT,  TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı 2021 Çağrısı kapsamında desteklenmektedir. SÜİT Platformunun sinerjisi, ülkemizde aktif olarak katma değer üreten üniversiteleri (ODTÜ, ESOGÜ, Işık Üniversitesi), büyük firmaları (VESTEL Elektronik, Ulak Haberleşme), önde gelen Ar-Ge kurumlarını (ODTÜ-GÜNAM) ve KOBİ’leri (Kuartis, JeoIT) bir araya getirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu birlikteliğin, uzun vadede Türkiye’nin teknolojide dışa bağımlılığını azaltan bir kurumsal yapıya dönüştürülmesi planlanmaktadır.

Proje açılış çalıştayı fotoğraflarına buradan ulaşılabilir.

İletişim

Proje Yönetim Ofisi: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Oda D204, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Dumlupınar Bulvarı No:1, 06800, Çankaya Ankara/Türkiye.

Telefon: 0 (312) 210 23 23

E-mail: suit [at] metu.edu.tr